Vanliga Frågor

Frågor och svar om våra bostäder

Här har vi samlat våra vanligaste inkommande frågor som kan uppstå för dig som hyresgäst.

Finner du inte svaret på din fråga nedan eller önskar personlig service är du välkommen att kontakta oss på telefon 026 – 25 70 70 eller via e-post: kontakt@grundvi.se.

Frågor och svar

Nedan har vi listat de vanligaste frågorna med tillhörande svar

Du kan göra felanmälan på flera sätt. Det enklaste är att göra din felanmälan via felanmälanformuläret här på vår webbplats. Det går också att ringa in din felanmälan under kontorstid på telefon 026 – 25 70 70 eller via e-post till felanmalan@grundvi.se.

Vid akuta fel
Ibland inträffar saker som kräver omedelbar åtgärd. Det kan handla om översvämning, elavbrott, en värmeanläggning som slutat fungera eller risk för fara för person eller egendom inom fastigheten.

Om du behöver akut hjälp i fastigheten/lägenheten ringer du felanmälan-nummer 076 – 313 33 43 vilket är tillgängligt dygnet runt. Jour utanför kontorstid skickas endast när det gäller ärenden som översvämning, elavbrott, risk för fara för person eller egendom inom fastigheten som kräver akuta åtgärder. Hyresgäst som kallar på jourtjänst för något som inte kräver omedelbar åtgärd riskerar att själv få stå för utryckningskostnaden.

Vid akut risk för fara ringer du till SOS alarm, telefon 112.

Ja, du får måla om och tapetsera i din lägenhet om arbetet utförs på ett korrekt och fackmannamässigt sätt.

Vi föredrar att du målar där det är målat och tapetserar om där det är tapet.

Om dina val av färg och/eller material skiljer sig från ”gängse” norm (till exempel tak målat i annan kulör än ljus/vit) har vi som hyresvärd rätt att kräva att du återställer lägenheten om du skulle flytta, alternativt kan vi fakturera dig för kostnaden att återställa lägenheten. Om du känner dig osäker ta kontakt med oss innan du sätter igång.

Återställning kan även komma att gälla för borrhål efter tex vägg-tv eller andra fästanordningar (med många borrhål på liten yta) som inte räknas som normalt slitage.

På sommaren tycker många om att grilla mat utomhus. Det är, av brandsäkerhetsskäl, inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrill på balkongen, uteplatsen eller i direkt närhet av huset.

Om det inte stör dina grannar går det bra att använda elgrill.

Om du grillar på gården måste du använda en grill och vara noga med att släcka elden innan du går. Städa efter dig samt lämna aldrig tändvätska eller annat som kan vara farligt för till exempel barn eller djur.

Parkering får enbart ske på angivna platser och inom angivna markeringar på de grusade ytorna. Följande parkeringsmöjligheter finns:

  • Det ingår en reserverad parkeringsplats till respektive lägenhet
  • Besöksparkeringarna är enbart till för tillfälliga gäster

I övrigt hänvisar vi till parkering på gatan. Baksidan av huset är att betrakta som trädgård och vi vill ej ha trafik eller bilar i trädgården. Vid olovlig parkering kan en kontrollavgift komma att utfärdas.

Vid behov av ytterligare parkeringsplats att hyra eller om ni vill ställa er i kö till en garageplats inomhus vänligen kontakta oss.

Ja, du får hyra ut din lägenhet om du har vårt skriftliga godkännande. För att få tillstånd att hyra ut din lägenhet måste du lämna in en ansökan och ha godtagbara skäl. Exempel på godtagbara skäl kan vara att du ska studera/arbeta på annan ort under en begränsad tid eller att du vill pröva att vara sambo.

Om du fått tillstånd måste du upprätta ett avtal mellan dig och den du hyr ut till. Uthyrningen ska vara tidsbegränsad och får aldrig vara förenad med besittningsrätt (avtalet får inte löpa längre än två år).

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan att ha vårt tillstånd riskerar du uppsägning av ditt hyreskontrakt. Det gäller även om du väljer att låna ut din lägenhet utan att ta ut någon hyra.

För dig som hyr ut din lägenhet i andra hand är det viktigt att vara medveten om är att det alltid är du själv som förstahandshyresgäst som ansvarar för att hyran blir betald i tid och att din hyresgäst sköter sig. Om din andrahandshyresgäst till exempel stör grannarna kan du själv riskera att bli uppsagd.

Nej, el ingår inte. Hushållsel måste varje hyresgäst själv teckna ett eget abonnemang för.

Ja. Vid låsöppning ska du som hyresgäst kunna visa upp legitimation. Kostnaden för låsöppning är 1500 kr dagtid, 2500 kr under jourtid (faktureras). Observera att vi ej kan öppna om du har ett eget extralås utöver standardlåset.

Borttappade nycklar debiteras. Cylinderbyte kostar för närvarande 2500 kr.

Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader och räknas per månadsskifte från uppsägningen. Uppsägning ska ske skriftligt.

Om du säger upp din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för intressenter. Därför måste du uppge såväl adress som telefonnummer dit spekulanter kan vända sig för att bestämma tid för visning av lägenheten.

Avierna skickas ut kvartalsvis i december, mars, juni och september.

Kontakta oss via e-post kontakt@grundvi.se eller per telefon 026 – 25 70 70. Har du angett en e-postadress till oss skickar vi en ny hyresavi dit.

Hyran ska som alla andra räkningar givetvis betalas i tid.

Enligt hyreslagen ska hyran betalas i förskott, vilket innebär sista vardagen i månaden.

Vid betalning efter förfallodatum debiteras påminnelseavgift (60 kronor) samt en dröjsmålsränta enligt räntelagen (8 procent plus referensränta). Avgiften läggs på din nästkommande hyresavi.

Obetalade hyror överlämnas till inkassobolag, vilket orsakar dig merkostnader samt registrering i gäldenärsregister. Skulle du vid upprepade tillfällen inkomma med hyran för sent riskerar du att bli uppsagd från lägenheten.

Kontakta oss via e-post kontakt@grundvi.se eller per telefon 026 – 25 70 70 om du undrar över något kring hyran.

Luft- och golvtemperatur får lägst vara 18° C i en bostad enligt socialstyrelsens norm. Grundvi Fastigheter strävar efter att hålla 20° C dagtid, räknat en meter från väggen och en meter upp från golvet.

Kontakta oss om temperaturen i din lägenhet stadigvarande understiger 20° C.

Även om elementen skulle vara kalla, så behöver det inte vara något fel. Värmen på elementen styrs av en utomhusgivare, som ser till att hålla rätt temperatur i förhållande till den aktuella temperaturen utomhus. Vid väderomslag, som övergångar mellan höst/vinter och vinter/vår, händer det dock att systemen kan ha lite svårt att hänga med i svängarna. Vid temperaturer kring 0° C händer det att elementen känns kalla och luften upplevs som rå och kall, även om temperaturen i lägenheten är 20° C.

Se till att hålla tilluftsventilerna som finns ovan eller under fönstren öppna, annars kommer luften att ta andra vägar in i lägenheten vilket kan leda både till sämre luftcirkulation och att du upplever drag.

Under höst och vinterperioden är det extra viktigt att hålla entrédörrar, fönster och vädringsbalkonger stängda så att fastigheten inte kyls ned.

Det finns två sorters lägenhetsnummer, nationella lägenhetsnummer och Grundvi Fastigheters objektnummer.

2006 infördes en lag om att det ska finnas ett nationellt lägenhetsregister. Lantmäteriet ansvarar för registret, där bland annat folkbokföringen ingår. Utöver numren i det nationella lägenhetsregistret har vi (liksom andra fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar) egna objektsnummer för att hitta rätt i våra fastigheter och fastighetssystem. Det finns alltså två parallella beteckningssystem.

Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på din postlåda eller i ditt kontrakt. Tänk på att det är viktigt att du är folkbokförd där du bor. Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten.

Behöver du veta vilket lägenhetsnummer eller objektnummer du har, men inte hittar det i porten eller på utsidan av din lägenhetsdörr? Då är du naturligtvis välkommen att ringa till oss på telefon 026 – 25 70 70, så hjälper vi dig.

Du ska vara folkbokförd där du bor och grundregeln är att du anses vara bosatt där du regelbundet sover. Du som bor i en lägenhet ska alltså vara folkbokförd på den lägenheten. Att skriva sig på en adress där man inte bor är ett brott mot folkbokföringslagen.

Du har som hyresgäst ett stort egenansvar när det gäller brand.

Vi ser till att våra fastigheter följer myndigheternas krav vad gäller brandskydd. Det är viktigt att snabbt kunna ta sig ut från fastigheten om en brand skulle uppstå. Därför är det förbjudet att blockera trapphus och entréer med cyklar, barnvagnar, varor och dylikt. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en cykel blockera utrymningsvägar för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Tänk på att du som hyresgäst har ett viktigt ansvar!

All rökning i våra fastigheter och i allmänna utrymmen, till exempel entrén, är förbjuden.

Det ska finnas minst en brandvarnare i din lägenhet. Den bör du kontrollera en gång varje månad genom att trycka på knappen så att signal hörs. Som hyresgäst ansvarar du själv för batteribyte och att brandvarnaren fungerar. 

För din egen säkerhet och trygghet är det viktigt att du har en gällande hemförsäkring. Med en hemförsäkring får du ett skydd för dina ägodelar vid till exempel en brand eller en vattenskada. Har du bekostat fast inredning själv, till exempel en spis, gäller din hemförsäkring normalt även för den.

Skulle du orsaka en brand- eller vattenskada i fastigheten kan du bli ersättningsskyldig vilket en hemförsäkring kan täcka.

Vi vill erbjuda våra hyresgäster en rökfri boendemiljö. Därför råder rökförbud i våra fastigheter. Enligt ”Lag om rökförbud på allmän plats från och med 1 juli 2019” är det inte tillåtet att röka på gemensamma ytor som på gårdsplan, anslutning till entréer, på parkeringsplatser eller i garage.

Samtliga hyresgäster förväntas därmed hålla lägenheten, eventuell balkong och allmänna utrymmen (såsom trapphus, hissar, tvättstuga och källare/vind) helt rökfria. Du som står på Grundvi Fastigheters hyreskontrakt är ytterst ansvarig för att reglerna gällande rökfritt boende följs av er i hushållet samt av era gäster som besöker fastigheten.

Däremot så finns det skyltar som visar var rökning är tillåtet utomhus (under taken vid cykelstället) och uppställd askkopp ska användas.

Om du skulle upptäcka skadedjur är det viktigt att åtgärda problemet så snart som möjligt så att det inte sprider sig. Vid eventuellt problem med skadedjur kontakta oss snarast. Gör en felanmälan på vår webbplats eller via telefon 026 – 25 70 70.

Har du en husvagn eller släp vänligen kontakta oss för tillgängliga uppställningsplatser att hyra.

Kontakta oss via e-post kontakt@grundvi.se eller per telefon 026 – 25 70 70.

Tvättstugan bokas enligt lista på dörren.

Respektera tvättiderna och stryk gärna din tid om du inte använder den så ökar tillgängligheten för alla.

Efter avslutat tvättpass ska tvättstugan vara välstädad efter dig, glöm inte rengöra luddfilter i tumlaren/avfuktaren. Om det är dåligt städat prata med personen som har tvättat före dig.

Vid eventuella fel i tvättstugan gör en felanmälan på vår webbplats eller via telefon 026 – 25 70 70.

Bastun bokas enligt lista på dörren.

Respektera tiderna och stryk gärna din tid om du inte använder bastun så ökar tillgängligheten för alla.

Efter avslutat bastupass ska bastun vara välstädad efter dig. Om det är dåligt städat prata med personen som har bastat före dig.

Vid eventuella fel i bastun gör en felanmälan på vår webbplats eller via telefon 026 – 25 70 70.

Fick du inte svar på din fråga?