om oss

Det är nu vi lägger grunden

Grundvi Fastigheter är ett företag som sätter hyresgästen i centrum.

Vi är ett första generationens familjeföretag och vill vara ett självklart val för ett attraktivt och tryggt boende. I samarbete med våra hyresgäster strävar vi kontinuerligt efter att skapa de rätta förutsättningarna och lägga grunden till en kvalitativ och eftersträvansvärd boendemiljö. Vi är av uppfattningen att det är enbart tillsammans med våra hyresgäster som vi kan göra skillnad på riktigt.

Hyresrätten som boendeform är viktig. För hyresgästen är den flexibel och bekymmersfri. Genom kostnadseffektiv förvaltning, närhet till våra hyresgäster och långsiktig hållbarhet skapar vi värdetillväxt, där ambitionen är att resultatet återinvesteras och utvecklar verksamheten vidare.

Ett strategiskt val i våra förvärv av fastigheter är att vi själva ska kunna tänka oss att bo där. Detta skapar engagemang och långsiktighet i vårt ägande. Vår fastighetsportfölj har fått sin början i Sandviken och i det mycket attraktiva området Hedgrind intill stranden vid Storsjön.

Vår Affärsidé och vision

Affärsidé
Grundvi Fastigheter AB affärsidé är att förvärva, förvalta, förädla och äga fastigheter.

Vision
”Vi ska vara en långsiktig ägare
som skapar trygga bostäder
i attraktiva fastigheter”

– Sara Nordström & Marcus Magnusson
Ägare Grundvi Fastigheter AB

Vi är stolta medlemmar i Fastighetsägarna

Det innebär ett stort ansvar att äga och förvalta fastigheter, eftersom dessa är hem, arbetsplatser och miljöer där många människor vistas.

Vårt medlemskap i branschorganisationen Fastighetsägarna innebär en kvalitetsstämpel för oss och en trygghet för dig som vår hyresgäst.

Fastighetsägarna ställer krav på oss och förväntar sig att vi lever upp till och följer reglerna om etik och god sed i förhållandet till er, våra hyresgäster.

Ni kan läsa mer på Fastighetsägarnas hemsida: www.fastighetsagarna.se